Our Team

We Love to work with the best

Meet our Team

LEADERSHIP TEAM

Anil Patkar

Founder and CEO

Pradeep Pandey

CFO

Sandeep Pandey

Director - Sales and Customer Success

Sudarshan Rai

Technical Director - Data & Analytics

Mahesh Sharma

Delivery head - ERP

Tushar Khambe

Delivery Head - Customer Focus and Partnership

ETL Datastage team

Prajwal shrigar

burhan jawadawala

rashmi chudasama

RHUSHABH SHAH

Vinayak sutar

RAJU YADAV

Rupesh PRasad

OMkar Saini

DURvesh Patil

YUkta Jadhav

ALISH salewala

aniket yadav

ABHISHEK BHARTI

mitesh pandey

BI team

sourabh jain

NIKHIL YEOLE

aditya mestry

arsalan Katote

DARSHATAK YVAS

vivek yadav

Planning & Budgeting team

JIGNESH CHHeda

Suraj Marandi

ABHISHEK DEVRUKHKAR

Akanksha yadav

chinmay ayare

Shaping the future

“The future depends on what you do today.”
― Mahatma Gandhi

Join our team: